Voorwaarden

Voorwaarden

Download hier onze Algemene Leveringsvoorwaarden.

Download hier onze Leveringsvoorwaarden Voorwaarden.

Voor leveranciers

Download hier onze inkoop voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

 1. Algemene Bepalingen

Op al onze aanbiedingen en overeenkomst zijn de navolgende modules van de ICTWaarborg – B2B Voorwaarden van toepassing;

  • Module A Algemeen
  • Module C Hosting / Saas
  • Module D Hardware
  • Module E Telecom
  • Module G Huur Hardware
  • Module H Onderhoud en ondersteuning
  • Module I Advies en cursus

2. Aanvullende Voorwaarden VirtualBackup

VirtualBackup© is een handelsnaam van Effect ICT Solutions B.V.
Op VirtualBackup producten zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing.

2.1 Toepasselijkheid

De bepalingen van deze aanvullende voorwaarden VirtualBackup zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de module Algemeen. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de module Algemeen en de bepalingen van de onderhavige aanvullende voorwaarden VirtualBackup, prevaleren deze laatste.

2.2 Aansprakelijkheid

VirtualBackup verplicht zich tot professioneel beheer van de gegevens zoals aangeleverd middels haar VirtualBackup client software. VirtualBackup is echter niet aansprakelijk voor enigerlei schade die in verband kan worden gebracht met het gebruik van haar software of diensten. VirtualBackup is niet verantwoordelijk voor de resultaten en/of gevolgen van haar VirtualBackup dienst, noch voor schade die eventueel met deze dienstverlening in verband kan worden gebracht. VirtualBackup behoudt zich het recht voor om de dienstverlening (online backup) aan te passen of te onderbreken. VirtualBackup is niet verantwoordelijk voor onvoorziene uitval van de dienstverlening, zoals het mogelijke gevolg van overmacht, storingen in verbindingen, natuurrampen of calamiteiten ten gevolge van sabotage of menselijk falen.

2.3 Software

Licenties op het gebruik van de software van VirtualBackup zijn niet-exclusief en niet-overdraagbaar. Distributie van de software van VirtualBackup is niet toegestaan. Het bewerken, hercompileren of wijzigen van de software van VirtualBackup is niet toegestaan.

2.4 Wachtwoorden

Wachtwoorden zijn uitsluitend bekend bij de gebruikers van de VirtualBackup dienst. Klanten van VirtualBackup hebben de exclusieve verantwoordelijkheid voor het beheer van wachtwoorden. VirtualBackup is niet verantwoordelijk voor het behoud of gebruik van deze wachtwoorden.

2.5 Bestandsselectie

De relevantie van VirtualBackup is afhankelijk van de selectie van bestanden en/of directory’s voor deze service. VirtualBackup kan omtrent deze bestandsselectie adviseren, dan wel deze bestandsselectie ter plaatse uitvoeren en/of controleren (VirtualBackup opstartservice). VirtualBackup aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de optimale selectie van bestanden, noch voor de actualiteit van deze selectie. Het is niet mogelijk om een volledig besturingssysteem vanuit een backup terug te zetten.

2.6 Installatie

Standaard levert VirtualBackup de VirtualBackup dienst op basis van ‘Doe Het Zelf’ installatie. U krijgt hierbij de software en installatie/configuratie instructies. VirtualBackup biedt u ook de mogelijkheid om voor een verzorgde Backup opstartdienst te kiezen. Een consultant van VirtualBackup komt bij u langs om de backup configuratie te verzorgen. De kosten hiervan worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

2.7 Herstellen van bestanden

Voor het herstellen van bestanden uit de backup heeft u uw wachtwoord, de logingegevens van VirtualBackup en een (breedband) internetverbinding nodig. VirtualBackup biedt ook de mogelijkheid om, in geval van een calamiteit, de data door VirtualBackup per koerier aangeleverd te krijgen (tijdens werkdagen) op een mobiele USB harde schijf. De kosten van deze dienst bedragen € 295,00 per gebeurtenis; de harde schijf dient binnen twee werkdagen teruggebracht te worden naar VirtualBackup.. VirtualBackup kan u eventueel ook assisteren bij het terugzetten van backups; de kosten hiervan worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

2.8 Wet Identificatie bij Dienstverlening

Op grond van de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) verzoeken wij u om een recent
K.v.K.-uittreksel samen met een kopie van uw rijbewijs of paspoort mee te sturen met het ondertekende bestelformulier.